Pregledovanje podatkov - Nilska gos

Vrsta - Nilska gos | Znanstveno ime - Alopochen aegyptiacus | Skupina - Ptice | Pomoč pri določanju vrst
ID Ime lokalitete Naselje Opombe Slika 1 Slika 2 Slika 3 Datum opažanja vrste
228 Glinokop Bukovica Volčja Draga

Dve (par?) niski gosi se zadržujeta v območju glinokopa v Bukovici.

Odpri Odpri / 27.8.2011
269 Frankolovo / / / 4.9.2013

Opozorilo: V nekaterih brskalnikih so namesto lokacij za izbrano vrsto prikazane lokacije vseh tujerodnih vrst v zbirki, zato karto za posamezno vrsto preverite še na Geopedii.Nazaj na seznam vrst Nazaj na seznam skupin