Pregledovanje podatkov - Fazan

Vrsta - Fazan | Znanstveno ime - Phasanius colchicus | Skupina - Ptice | Pomoč pri določanju vrst
ID Ime lokalitete Naselje Opombe Slika 1 Slika 2 Slika 3 Datum opažanja vrste
137 Cerkniško jezero - Lipsenjščica Žerovnica / / / 4.5.2013
248 Brežice, med Savo in Krko, 50 m pred mostom čez Krko Krška vas

Dva odrasla samca, izgledalo je kot da gre za boj za teritorij.

/ / / 12.5.2013
265 Lobnica Log / / / 8.8.2013
322 Libna Gornji Lenart / / / 16.9.2013
1666 Župelevec Župelevec / / / 19.9.2013
2277 anže Anže / / / 21.9.2013

Opozorilo: V nekaterih brskalnikih so namesto lokacij za izbrano vrsto prikazane lokacije vseh tujerodnih vrst v zbirki, zato karto za posamezno vrsto preverite še na Geopedii.Nazaj na seznam vrst Nazaj na seznam skupin