Pregledovanje podatkov - Belolična trdorepka

Vrsta - Belolična trdorepka | Znanstveno ime - Oxyura jamaicensis | Skupina - Ptice | Pomoč pri določanju vrst
ID Ime lokalitete Naselje Opombe Slika 1 Slika 2 Slika 3 Datum opažanja vrste

Opozorilo: V nekaterih brskalnikih so namesto lokacij za izbrano vrsto prikazane lokacije vseh tujerodnih vrst v zbirki, zato karto za posamezno vrsto preverite še na Geopedii.Nazaj na seznam vrst Nazaj na seznam skupin