Število podatkov po vrstah

Ime vrste Število podatkov
Rdečevratka 7
Rumenovratka 2
Zemljevidovka 0


Nazaj na skupine